dr Małgorzata Gosek

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, matematyk, adiunkt w Instytucie Analiz Edukacji i prorektor ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Łączy doświadczenie zawodowe z biznesu, edukacji i organizacji pozarządowych. Zainteresowania badawcze skupia w obszarze edukacji medialnej, wpływu mediów cyfrowych na edukację oraz cyfrowej i zielonej transformacji.

WPISY NA BLOGU