EKSPERCI

dr inż. Arkadiusz Gaweł

Sekretarz Katedry Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego, Kolegium Informatyki Stosowanej. Adiunkt w Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Magister Informatyki Stosowanej o specjalności Systemy Informatyczne w Zarządzaniu, Inżynier Informatyki Stosowanej o specjalności Technologie Internetowe, Technik, Informatyka o specjalności Bazy Danych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: analityki, analityki internetowej, statystyki, Big Data oraz przetwarzania języka naturalnego (NLP).

CZYTAJ WIĘCEJ

dr Małgorzata Gosek

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, matematyk, adiunkt w Instytucie Analiz Edukacji i prorektor ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Łączy doświadczenie zawodowe z biznesu, edukacji i organizacji pozarządowych. Zainteresowania badawcze skupia w obszarze edukacji medialnej, wpływu mediów cyfrowych na edukację oraz cyfrowej i zielonej transformacji.

CZYTAJ WIĘCEJ

dr Oksana Balanda

Adiunkt w Katedrze Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju WSIZ, wcześniej wykładowca i docent w Narodowym Uniwersytecie Przyrody i Nauk o Środowisku Ukrainy w Kijowie (Ukraina).

CZYTAJ WIĘCEJ

prof. dr hab. inż. Małgorzata Bzowska-Bakalarz

Profesor zwyczajny nauk rolniczych, dr hab. inżynierii rolniczej. Emerytowany pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

CZYTAJ WIĘCEJ

dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW

Profesor w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prowadzi badania w zakresie polityki klimatycznej i ekologicznej.

CZYTAJ WIĘCEJ

dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ

Polska ekolożka, dr hab. nauk biologicznych, profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk o Środowisku Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

CZYTAJ WIĘCEJ

dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ

Profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Były wiceminister finansów oraz wiceprezes NIK. Specjalizuje się w zagadnieniach finansów publicznych (budżet państwa, organizacja instytucji publicznych, finanse samorządowe) i prognoz finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

mgr Jan Misiąg

Asystent w Instytucie Badań i Analiz Finansowych oraz w Kolegium Zarządzania WSIiZ. Zaangażowany w projekty z obszaru finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów samorządowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Małgorzata Szadkowska

Prezeska polskiego oddziału międzynarodowej organizacji działającej na rzecz zmiany rolnictwa i dobrostanu zwierząt hodowlanych Compassion in World Farming Polska, z którą związana jest od 2015 roku. Zwolenniczka zmian systemowych. Posiada doświadczenie we współpracy z biznesem, sektorem publicznym i NGO.

CZYTAJ WIĘCEJ

dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ

Pomysłodawca, główny twórca, wieloletni Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, obecnie Prezydent WSIiZ. Skupia się na wypracowaniu rozwiązań ważnych dla bezpiecznego jutra współczesnego człowieka.

CZYTAJ WIĘCEJ