dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ

Dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ – polska ekolożka, dr hab. nauk biologicznych, profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk o Środowisku Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Państwowej Rady Ochrony Przyrody. W swojej pracy naukowej zajmuje się m.in.: globalnym ociepleniem, produkcją żywności, polityką klimatyczną, integracją polityki klimatycznej i ekologicznej ze strategiami sektorowymi (w tym z polityką rolną i ze strategią rozwoju rolnictwa) oraz wpływem chemizacji hodowali i upraw na środowisko naturalne.

WPISY NA BLOGU