dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Pracownik m.in. SGPiS (1974-1997), Akademii Leona Koźmińskiego (1994-1999), Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (1994-2011). W latach 1989–1994 wiceminister finansów, w latach 2011–2013 wiceprezes NIK, przewodniczący rad nadzorczych PZU S.A. i PZU Życie S.A. w latach 1994-1999. Specjalizuje się w zagadnieniach finansów publicznych (budżet państwa, organizacja instytucji publicznych, finanse samorządowe) i prognoz finansowych. Autor ponad 250 publikacji z zakresu ekonometrii i finansów publicznych.

WPISY NA BLOGU